Mobilność osób starszych
Starzejące się europejskie społeczeństwo będzie wkrótce potrzebować specjalnych środków transportu. Unijny projekt pomaga rządom w planowaniu odpowiednich działań i zaspokojeniu tych potrzeb.
W najbliższych dziesięcioleciach procent osób powyżej 65 roku życia w społeczeństwie zwiększy o blisko 30%, a osób w wieku powyżej 80 lat o 12%. Ludzie starsi mają szczególne potrzeby, które będą musiały zostać uwzględnione w systemach transportowych przyszłości. Możliwe rozwiązania to między innymi lepsza integracja wszystkich środków transportu, specjalne rodzaje praw jazdy oraz zwiększenie roli ruchu pieszego i rowerowego.
Finansowany ze środków UE projekt "Growing older, staying mobile: The transport needs of an ageing society"  był realizowany przez 2 lata, do września 2013 r. Celem projektu było podsumowanie aktualnej wiedzy i zidentyfikowanie luk w badaniach, tak by móc opracować plan działań dotyczących zaspokojenia potrzeb transportowych osób starszych. Naukowcy scharakteryzowali pięć różnych kategorii współczesnych ludzi starszych, uwzględniając aspekty dotyczące zdrowia, życia społecznego i aktywności. Każda z kategorii ma inne potrzeby oraz wiąże się z innymi kwestiami dotyczącymi prowadzenia pojazdów, poruszania się komunikacją publiczną, jazdy na rowerze oraz i chodzenia pieszo. Na podstawie rozmów z ekspertami uczestnicy projektu GOAL przygotowali prognozę, jak grupy te zmienią się od teraz do lat 2030–2050. Badacze ustalili, że preferowanym środkiem transportu dla osób starszych jest jazda samochodem. Ponadto, choć osób starszych nie można uznać za grupę podwyższonego ryzyka, to w ich w przypadku rzeczywiście istnieje zwiększone prawdopodobieństwo obrażeń w wypadkach samochodowych. Ustalono, że kontrola drogowa starszych kierujących najczęściej ma dla nich negatywne konsekwencje, a nie poprawia bezpieczeństwa użytkowników dróg. Dlatego też zalecono stosowanie alternatywnych środków, takich jak ograniczone uprawnienia do kierowania pojazdami.
W ramach projektu przygotowano też podobną analizę dotyczącą potrzeb osób starszych w zakresie poruszania się pieszo, rowerem oraz komunikacją zbiorową. Najważniejsze ustalenia dotyczą tego, że jazda na rowerze i chodzenie są bardzo korzystne dla osób starszych oraz że te środki transportu powinny być lepiej zintegrowane i bezpieczniejsze. Partnerzy projektu przygotowali plan działań określający siedem obszarów wymagających dalszych badań. Są to: zachowania związane z chodzeniem/jazdą na rowerze oraz identyfikacja motywacji do wybierania tych środków transportu; przejście z transportu samochodowego na inne środki; dostępność i rozwiązania technologiczne; wymagania dotyczące informacji dla podróżnych. Plan obejmuje wreszcie działania dotyczące tworzenia narzędzi do badania/oceny. Owocem projektu GOAL będzie poprawa bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i aktywności osób starszych, jak również zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej w starzejącym się społeczeństwie.

Komentarze (0)

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji