Potrzeby osób starszych w zakresie mobilności w mieście

RAIZER Pomoc przy podnoszeniu

Konsekwencje starzenia się społeczeństwa dla miast


Wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie ma wpływ na wiele obszarów życia w miastach. Badania statystyczne wykazują, że większość starszych osób pomimo dobrej sprawności intelektualnej posiada pewne ograniczenia tj. obniżona percepcja zmysłów: słuchu, wzroku, problemy ruchowe itp. Określa się, że ok. 30% populacji osób w wieku powyżej 60 roku to osoby z różnego typu niepełno- sprawnością. W związku z tym należy dążyć do dostosowania obecnych miast do funkcjonowania w nich osób starszych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała globalny projekt pt. Age Friendly Cities, czyli zestaw zagadnień istotnych z punktu widzenia prowadzenia polityki miast przyjaznych osobom w każdym wieku. Do podstawowych zagadnień odnowy miejskiej w kontekście starzenia się populacji zaliczono m.in.:

– przystosowanie transportu publicznego do dysfunkcji i ograniczeń ruchowych osób starszych, w celu podniesienia jakości życia,

–    dostosowanie przestrzeni miejskiej i budynków - tak, aby osoby starsze mogły bezpiecznie i swobodnie poruszać się po nich, a także mieć swobodny dostęp do terenów zewnętrznych,

–    dostosowanie zabudowy mieszkaniowej poprzez elastyczne projektowanie mieszkań, dostępnych dla ludzi na każdym etapie życia, o różnej sprawności psychofizycznej, różnych zainteresowaniach i różnych   możliwościach finansowych, stwarzające bezpieczeństwo i możliwość życia niezależnym jak najdłużej,

–    zapewnienie wsparcia społecznego i opieki medycznej poprzez poprawę dostępności do sieci usług społecznych i zdrowotnych,

–    zapewnienie dogodnego dostępu do podstawowych usług i lokalizacja ich w pobliżu miejsca zamieszkania,

–    poprawa komunikacji i lepsze wykorzystanie technologii informacyjnych - dostępne i przystosowane do ludzi starszych nowe źródła informacji i komunikacji stwarzające poczucie bezpieczeństwa i dające możliwość niezależności jak najdłużej,
–    tworzenie dostępnych przestrzeni publicznych umożliwiających integrację międzypokoleniową, w których każda grupa społeczna może znaleźć coś dla siebie.


Ponadto starzenie się społeczeństwa powoduje wiele istotnych problemów ekonomicznych m.in. zwiększanie się obciążenia systemu emerytalnego ze względu na konieczność wypłaty większej liczby świadczeń przez dłuższy okres, zmniejszenie siły roboczej powoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków, zwiększanie się kosztów ochrony zdrowia, zwiększanie się kosztów pomocy środowiskowej zmniejszanie się potencjału opiekuńczego rodziny, zwiększanie się kosztów opieki instytucjonalnej, szczególnie nakładów finansowych na instytucjonalne formy pomocy osobom starszym itp.

Komentarze (0)

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji